MUDr. Karin Zvěřinová

praktický lékař

Objednat se »

Smluvní pojišťovny a ceník


  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 213 Revírní bratrská pokladna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti:


Název Cena
pro zdravotní průkaz 250,- Kč
pro řidičský průkaz 500,- Kč
pro zbrojní průkaz 500,- Kč
řidičů nad 60 roků (řidičský průkaz s sebou!!!) 250,- Kč
ke studiu 100,- Kč

pro vydání posudku požadovaného zaměstnavatelem registrovaným pacientům (není-li uzavřena smlouva o závodní péči)

500,- Kč

Vypracování lékařských zpráv:


Název Cena
Výpis z dokumentace 200,- Kč
zprávy pro komerční pojišťovny 200 – 300,- Kč

Aplikace injekce – očkování:


Název Cena
případy nehrazené zdravotním pojišťěním 100,- Kč