MUDr. Karin Zvěřinová

praktický lékař

eRecept

V naší ambulanci jsme pro zkvalitnění služeb začali používat eRecept. Hlavní výhodou pro Vás, pacienty, je možnost získání receptu bez návštěvy ordinace.

Jak postupovat?

 • lék si objednejte emailem. Do předmětu zprávy uveďte „eRecept“
 • do vlastního emailu uveďte lék včetně síly a dávkování jak lék užíváte (např. Prestarium 5 mg 1-0-0, Anopyrin 100 mg 0-1-0 atd.), Vaše jméno, příjmení a rodné číslo
 • na tento email obdržíte zpět eRecept ve formátu PDF
 • eRecept si vytiskněte, případně ho stačí mít v chytrém telefonu či tabletu
 • lék si vyzvedněte v lékárně, která eRecepty může vydat (viz. odkaz níže)

Vyhledávání lékáren

http://www.sukl.cz/modules/apotheke/search.php

 • vyberte region nebo přímo název města či lékárny
 • zatrhněte „Lékárna s možností výdeje elektronických receptů“

Výhody eReceptu

 • ušetření času při návštěvě ordinace
 • při ztrátě receptu lékař jednoduše vystaví a zašle nový kód
 • možnost zpětné kontroly nad předepsanými léky (lékař vidí v systému potvrzení o vyzvednutí)
 • pacientovy osobní údaje vidí pouze ošetřující lékař a lékárník
 • eRecept není možné vyplnit nesprávně nebo neúplně

Co je to eRecept

eRecept neboli takzvaná elektronická preskripce je moderní forma předpisu léků, vhodná pro pacienty, kteří nemusí jen kvůli receptu navštívit lékařskou ambulanci. Lékař vystaví recept na počítači, odkud jej odešle do Centrálního úložiště elektronických receptů, které přidělí receptu identifikační kód (tzv. ID receptu), který lékař sdělí pacientovi.

Všechny informace o předepsaných lécích jsou ukryty v čárovém kódu a 25 místném alfanumerickém kódu (ID), které jsou součástí elektronického receptu. V lékárně je tak teoreticky možné jen nadiktovat toto ID, například pokud by nešel načíst čárový kód. Je také možné ukázat čárový kód vyfocený například na tabletu nebo chytrém telefonu. V tomto případě je ale potřeba si ověřit, jestli je schopna čtečka v lékárně takto čárový kód přečíst. Po použití kódu, se tento stane neplatným.

Připravený tiskový dokument (PDF) splňuje zároveň všechny požadavky standardního receptu. Po jeho vytištění lze recept opatřit razítkem a podpisem, pro případ, že si pacient potřebuje lék vyzvednout v lékárně, která neumí s eReceptem pracovat.

eRecept ale nenahrazuje standardní návštěvu ordinace! Pouze ulehčuje v určitých případech předání receptu, kdy by pacient šel do ordinace jen z důvodu vyzvednutí tiskopisu, jako to bývá např. u stabilní dlouhodobé preskripce léků.

Copyright ©2024 MUDr. Karin Zvěřinová