MUDr. Karin Zvěřinová

praktický lékař

Glykovaný hemoglobin

Proč vyšetřovat HbA1c (glykovaný hemoglobin)?

Standardním měřením glykémie, které probíhá většinou na lačno nebo 1-2 hodiny po jídle, zjistíme pouze momentální stav hladiny cukru v krvi, avšak tento stav se dá ovlivnit (např. nárazovou dietou). Naproti tomu HbA1c, vzhledem k tomu, že ukazuje hladinu glykémie zpět až za 3 měsíce, „obelstít“ nelze a odráží schopnost (nebo i neschopnost) nemocného dodržet základní pravidla diety a životosprávy.

Copyright ©2024 MUDr. Karin Zvěřinová